Program – On-line-forløb


Program for forløbet:

Find dit Livsformål – Oplev ÆGTE glæde! 😊

Modul 1:

Bliv bevidst om dit ubevidste – hvor dine blokeringer bor –

Så du kan samarbejde med dit ubevidste, der styrer 95% af dit liv

Modul 2:

Bliv bevidst om dine ressourcer, din passion og Flow’ets magi –

Så du kan leve dit liv i lethed, Flow og glæde

Modul 3:

Find dit Livsformål & identificer udfordringer, der står i vejen –

Så du kan vælge de skridt, der giver mening og glæde for dig

Modul 4:

Spirituel vinkel – forstå, hvad der sker, når du bliver ramt –

Så du kan løfte din energi og komme i Flow

Modul 5:

Styrk din Selvkærlighed og få kontakt med din Livskraft –

Så du kan være dig og – fra din essens – favne dine udfordringer

Modul 6:

Sådan fører du essensen af dette forløb ud i dit liv –

Så du går fra viden til visdom

Modul 7:

Individuel Flow-session 1:1 – Tidspunktet aftales individuelt under forløbet –

Så du kan blive fri af de ubevidste blokeringer, traumer og overbevisninger, der spænder ben for dig!