Kinesiologisk test


Med kinesiologi tester jeg på din muskelstyrke

Princippet i kinesiologien er enkel:
Når dine ører hører et budskab, som er i overensstemmelse med den viden, der er lagret i dit ubevidste, så er dine muskler stærke.

Men …
Når du hører en udtalelse, som er forskellig fra det, der ligger gemt i din underbevidsthed, går dit indre i stress. Denne stress stjæler energien, og muskelstyrken bliver svag. 

Årsagen …
Dit ubevidste husker alle dine oplevelser og erfaringer. Derfor kan jeg med
kinesiologien pejle mig frem til, hvad der foregår i dit ubevidste – hvad der ligger af overbevisninger, traumer mv. 

Bevidstheden sættes ud af spil …
Kinesiologien får på denne måde adgang til det, bevidstheden ikke kender til, og du kan ikke bevidst
kontrollere din muskelstyrke. Selvom du måske vælger at spænde op og gøre dig stærk, vil der alligevel være mindre styrke, når din underbevidsthed hører et “fejlagtigt” budskab. Derfor kan jeg med kinesiologien afkode det, som du ikke selv kender – vi arbejder i et felt udenfor bevidstheden. Det sker tit, at kinesiologien giver svar, som er i modsætning til det, din bevidsthed tror, den ved. Men når du får mærket efter, vil du på et dybere plan mærke, at kinesiologiens svar  giver mening – selvom du med tankerne ikke selv ville have fået øje på de indre sår, kinesiologien afdækker.

Tidligere liv mv. kan også afkodes …
I dit energisystem ligger der også traumer og erfaringer fra andre liv end dette, og nogle traumer kan du have nedarvet gennem dit DNA. Der er mange typer af kompleksiteter i det ubevidste, som kan spænde ben. Det er ikke sikkert, at du tror på, at du kan have levet før – og det er ikke sikkert, du tror på, at traumer kan være opstået allerede inden befrugtningen. Min erfaring viser, at det alligevel giver mening for klienter, hvis nogle af disse elementer optræder, fordi de alligevel på et dybere plan kan nikke genkendende til det, der dukker op. Uanset din bevidste overbevisning, virker det alligevel … 

Min egen metode

Jeg har specialiseret kinesiologien til mit formål …
Gennem årene har jeg udviklet og specialiseret min måde at bruge kinesiologien på, så den passer helt optimalt for mit arbejde med at afkode og identificere traumer og andre uhensigtsmæssige lagringer i det ubevidste. Derfor bruger jeg kinesiologien noget anderledes, end hvis du går til en så kaldt “Kinesiolog”.

Det er særligt, at jeg tester uden at berører dig …
Det er også usædvanligt, at jeg ikke berører din krop, men at jeg kan teste på dig via mine egne hænder. Derved kommer jeg ikke til at forstyrre dig i din proces, men kan undervejs via mine hænder tjekke, at du får løst op for alt det, som du kommer omkring under sessionen.

Jeg kombinerer kinesiologien med min intuition …
Ofte benytter jeg kinesiologien som en slags efter-tjek, når min intuition allerede har fortalt mig, hvad der skal ses på.

Jeg kan mærke, hvornår testen virker …
Jeg har brugt kinesiologien i det meste af mit voksenliv – jeg tester også ofte på min egen underbevidsthed. Med erfaringen er jeg blevet helt skarp på, hvornår jeg kan “regne med” testen.

Etik …
Jeg beder altid om tilladelse, inden jeg tester på andre. Under en session tester jeg derfor aldrig ind på en 3. person.

Sådan vil du opleve det

Fremgangsmåde:
Jeg vil hele tiden undervejs fortælle dig, hvad jeg tester på, og hvilket resultat, testen viser. På den måde kan du være helt tryg ved, at jeg kun tester det, jeg fortæller dig. Dit ubevidste vil pege på, hvor “skoen trykker” – det kan være en helt anden årsag/problematik, end du forestiller dig.

Du får healet det, der dukker op:
Hver gang kompleksiteter af den ene eller anden type er blevet afdækket, støtter jeg dig i at få dem healet. På den måde arbejder vi os sammen skridt for skridt gennem en session. Jeg guider dig gennem healingen. Det er dig selv, som healer dig selv – jeg støtter dig i, at det sker. Alle kan gøre dette – jeg åbner for rammerne for, at det kan ske. 

Kinesiologien er en hurtig genvej …
Afkodningen via kinesiologien er for mig et formidabelt redskab, der sikrer, at vi kommer ind til netop de “sår” i dit indre, som spænder ben her og nu. Test-resultaterne sætter mig i stand til at kunne
vælge den hurtigste og mest optimale metode, hvormed jeg kan støtte dig i at heale det, der spænder ben for dig her og nu. Efter en session vil du opleve, at det emne/problematik, du kom med, er lettet.

Book tid

Du kan booke tid til en individuel flow-session hér