Få alle potentialer i spil …


Blå-hjemmeside-FI-logo-600

Behov for flow?

 • Er du kørt fast?
 • Er miljøet eller projekter på arbejdspladsen kørt fast?
 • Er træthed og udbrændthed blevet normalen?
 • Har du behov for mere glæde og energi?

Flow Institute

Virksomheden Flow Institute er en konsulentvirksomhed ved mig,
Lisbeth Ejlertsen, som støtter enkeltpersoner og grupper i at opnå:

 • flow i det enkelte menneske
 • flow i gruppe-dynamikker/virksomheder

Skab det liv, du drømmer om …

Det er fælles for både virksomheder og privatpersoner, at flow opstår med øget hyppighed, når du/I tør række ud efter dine/jeres drømme og tage aktive skridt for at nå dem. Det handler om at finde ind til energien og glæden – vejen dertil kan nås, når hoved og hjerte samarbejder. Det er i dette felt, jeg møder dig/jer, for min passion er at:

 • finde vejen og redskaberne til det optimale liv med energi og glæde
 • støtte andre i at nå deres drømme og opnå energi og glæde

Hvad er flow?

Medvind på cykelstien” – Dette citat fra Jacob Haugaard er nok den enkleste måde at beskrive flow på. I flow vil du opleve medvind i dit indre- såvel som i dit ydre liv …
Læs mere hér

Resultater ved flow

Når du lytter til dit inderste – hjertets stemme –
når du bevidst støtter op om signalerne fra dit ubevidste –
kommer hele din væren i spil, og du opnår:

 • større glæde
 • mere energi
 • styrke
 • ro og hvile i dig selv
 • personlig udvikling
 • fremgang i dine projekter

Det handler om din egen åbenhed, nysgerrighed og omsorg for hele dig –
en win-win-win-situation for din krop, dit sind og din ånd.
Flow kan være svært at beskrive – men det virker i praksis!

Jeg har mere end 30 års erfaring i at undersøge mekanismerne i menneskets ubevidst, som styrer det meste af vores liv, i at opløse barrierer og sætte lys på muligheder og potentialer.

Er du klar til:

 • at få opløst blokeringer i dit ubevidste
 • at få afdækket dine potentialer
 • at udfolde hele dig? 

Sådan støtter jeg dig i at opnå flow:

Individuelle Flow-sessioner – se mere hér
Har du et mål, som du ikke rigtigt kan nå hen til?
Vil du noget, men kan ikke helt finde ud af, hvad det er?
Dit ubevidste styrer mere end 90% af din væren og er dermed en stor ukendt medspiller i dit liv.
Jeg tester ind på, hvad der ligger i din underbevidsthed, som påvirker dit liv – det, du ikke selv har kontakt med. Gennem en eller flere individuelle sessioner får du ryddet de gamle blokeringer af vejen, så de ikke længere spænder ben for dig. De er ofte opstået i kølvandet af tidligere oplevelser i fortiden – og kan også stamme fra tidligere liv.

On-line-forløb – se mere hér
Et on-line-forløb strækker sig over 4/5 uger. Hertil kan du lægge perioden fra din tilmelding og indtil selve forløbet starter. Jeg sender materiale og opfordrer dig til at tage skridt, inden vi mødes til første modul.
Når et forløb strækker sig over en periode, giver det dig muligheden for at trænge dybere ind i den udfordring, du har valgt at arbejde med. Du får mulighed for at transformere dens forskellige aspekter skridt of skridt …

Foredrag – se mere hér
Har du/I lyst til mere inspiration om flow?
Du vil opnå et nyt perspektiv på den situation, du vælger at have fokus på – uanset om den er indenfor dit personlige felt eller en del af arbejdslivet.
Et flow-foredrag vil altid rumme en mini-workshop. Formålet er jo, at det skal give inspiration for dig, lige hvor du er …
Har du som person brug for at opnå mere flow i et område af dit liv?
Søger I som virksomhed efter et nyt perspektiv på en fastlåst situation?
Jeg laver både åbne foredrag, du som enkeltperson kan deltage i – og også specifikke foredrag for fx virksomheder.
Ring til mig og lad os åbne os for, hvordan vi i fællesskab kan skabe den løsning, som vil passe for dig/jer.

Flow-Workshops – live og/eller on-liner – se mere hér
På en Flow-workshop vil du lære at forstå de ubevidste mekanismer, der i høj grad er med til at forme dit liv. Du vil opdage, at du bevidst kan vælge at samarbejde med dit ubevidst og aflære indgroede vaner, der spænder ben for dig.
Jeg tilbyder både åbne workshops og også specifikke workshops for virksomheder eller grupper.

Sådan opnår du max udbytte:
Kombiner individuelle sessioner med et af de øvrige tilbud …

Hvis du vil vinde nyt terræn og virkelige rydde op og ud i gamle sår og blokeringer,  vil det være optimalt både at arbejde med din mentale forståelse og at opløse de ubevidste årsager. Ved at få identificeret og healet blokeringerne i dit ubevidste, vil du blive fri af nogle af de sår, som gennem livet har voldt dig smerte på flere planer. En forståelse for omstændigheder i dig selv og i dine omgivelser, samt oprydningen i dit ubevidste, vil give optimale rammer for en ny begyndelse.  

Individuel Flow-session – book den hér

Aktuelle tilbud – se de åbne foredrag/workshops/on-line-forløb hér