Indhold foredrag


Flow-foredrag & workshop:
2 timer kl. 19-21

Om foredraget:

Flow i livet – livets flow

Lad din sjæl guide dig til flow …

Som jeg ser det, handler flow om livsenergien – den kraft, der skaber naturen, os og hele universet.

Holder du denne kraft i ave – eller lader du den flyde frit?

Med foredragets titel: Flow i livet – livets flow, vil jeg gerne pege på, at der dels er et flow, i os selv, som vi kan have indflydelse på, og der er også et flow i livet, som vi er en del af og som har indflydelse på vores “egen” lille verden.

Under foredraget kommer jeg ind på begge disse aspekter af livet og livskraften …

Emner: 

Begreber, som jeg helt sikkert vil komme ind på under dette foredrag er:

 • Hvad er flow
 • Kan man leve i flow
 • Kan man styre flowet?
 • Hvordan kommer man fra manglende flow til flow?
 • Livssyn – hvilken betydning har dette på ens flow?
 • Vores ubevidste – hvor meget styrer det vores liv og flow?

Om flow-tilstanden:
Flow-tilstanden er skøn at være i – nøgleord for den, som jeg også vil komme ind på:

 • lethed
 • glæde
 • frihed
 • synkronisitet
 • åbenhed
 • tillid
 • taknemmelighed
 • sammenhørighed
 • større perspektiv

Dit udbytte:
Du vil blive opmærksom på, at flow er et udtryk for en tilstand, du kan opleve i kroppen, tankerne, følelserne og ånden – en tilstand som føles dejlig at være i. Desuden vil du:

 • favne og velkomme dig selv
 • erkende – hvordan flow giver mening for dig …
 • opleve, at andre mennesker bidrager til dig – som brødre/søstre
 • “lande” dybere i dig selv – føle dig forbundet med dit inderste center
 • erkende i hvor høj grad dine værdier former dit liv
 • på øje på næste skridt i forhold til din egen udfordring
 • få indsigt i, at dine ubevidste mønstre kan forstås og opløses
 • opleve større glæde, frihed og styrke

Forudsætninger:
Kom med åbenheden for at udforske din væren – og – at være, som du er … 😊

Medbring:
Medbring en aktuel udfordring, som du kan bevare personlig og selv arbejde med under foredraget …

Workshop-del:
Dette foredrag rummer også en mini-workshop, der giver dig mulighed for at sætte mine ord i relation til en situation i dit liv, hvor du har brug for ny inspiration. I min forståelse giver ord giver kun mening, når de kan støtte dig i at se næste skridt, som du ikke selv lige kunne få øje på …
Når du på forhånd er bevidst om det, som du gerne vil have ud af foredraget, så er der meget større sandsynlighed for, at du vil opnå dette.

Tid til spørgsmål:
Jeg vil afsætte rigelig tid til spørgsmål fra deltagerne – for det er gennem dine og andres spørgsmål, at jeg bliver sporet ind på det område, som netop er vigtigt at komme ind på denne aften.

Hvordan opleves flow?

Alle har prøvet at være i flow …

Når du er i flow, føler du dig forbundet med dit eget inderste center og ofte vil du også samtidig føler dig:

 • forbundet med alt omkring dig
 • i ét med naturen
 • i ét med de mennesker, du er sammen med
 • i ét med verden
 • i ét med noget, som er større end den …

Fx kan musikere opleve at være i flow, når deres sammenspil bliver dem, og de ophører at opleve sig selv som individer med hvert deres instrument – i flow oplever de sig som i ét med musikken – de ligefrem er musikken.

Du kan opleve spontant at komme i denne tilstand – og lige så overraskende pludselig at være væk fra den.

Spørgsmål:
Hvis vi ikke kan styre, hvornår vi kommer ind i flow, og hvornår vi falder ud af flow, hvordan kan vi så leve i flow?

Svar:
Det handler om at sætte fokus på de elementer, som optræder sammen med flow – og på dem, som hindrer flowet …

Mit udgangspunkt:
Jeg deler gerne det meste om mig selv og min vej. Det er min erfaring, at vi som mennesker blot er forskelle version af de samme elementer, så det er altid inspirerende at dele vores erfaringer med hinanden.
Mit udgangspunkt er, at vi alle rummer forskellige brikker til det store puslespil. Med min passion i livet for flow er det mit ønske at kunne bidrage til, at du og andre bliver inspireret på en måde, der udvider din bevidsthed og åbenbarer nye muligheder, som du ikke før havde øje for.

For et år siden søgte jeg i mit hjerte efter, hvad der virkelig kan inspirere mig i livet. Jeg kom frem til målet om at møde alle mennesker med kærlighed – både de, som det er let for mig at elske, og også dem, som jeg synes, det kan være svært at omgås.

Det, som inspirerer mig i dette mål, er, at de mennesker, som jeg ikke umiddelbart har det let med, jo i virkeligheden blot spejler sider af mig selv, som jeg ikke har det let med. I sidste ende ønsker jeg at slutte fred med alle disse elementer i mig selv, så dermed giver det mening for mig at beslutte også at holde af dem, der spejler mine egne svære sider.