Individuel Flow-session


Formål:

Få opløst gamle overbevisninger, traumer og smerter, der står i vejen for din udfordring og for dit lys  –
de barrierer, der hindrer dig i at flyde …

Er du udfordret? 

 • Ønsker du at ændre noget i dit liv – arbejdsmæssigt/privat?
 • Har du symptomer på stress, udbrændthed, søvnløshed, frygt?
 • Kalder noget fra fortiden på din opmærksomhed?
 • Har du ondt i krop og/eller følelser?
 • Oplever du en modstand, du ikke forstår?
 • Kæmper du med de samme mønstre – igen og igen? 

Hvorfor en Flow-session kan hjælpe …

Der er altid en god grund til, at du reagerer, som du gør, når alle elementer af din væren tages i betragtning: Krop, Sind, ånd, tanker, følelser, traumer, overbevisninger, ubevidste erindringer og blokeringer …

Det handler om at finde årsagen til din udfordring – og opløse den. Årsagen ligger som regel i dit ubevidste felt, som kontrollerer mere end 90% af din adfærd. 

 

Blokeringer i dit ubevidste vil blokere dig, indtil de er opløst!
Du kan ikke tænke dig væk fra dem, og de er også udenfor din viljes rækkevidde … Det er fra et dybere plan, at dit ubevidste styrer din adfærd, og det er via det dybere plan, man kan få kontakt med dem.

Under en Flow-session vil jeg i samarbejde med dig og dit system:

 • identificere blokeringer i dit ubevidste
 • heale blokeringerne
BEMÆRK!

En Flow-session kan foregå på en af to måder:
1)  Fysisk møde – det vil som oftest foregå på min klinik i Vrads
2)  På afstand – hvor vi mødes on-line via Zoom

Resultater:

Efter en Flow-session kan du opleve nogle af disse resultater:

 • dine fysiske symptomer vil være formindsket eller væk
 • du vil forstå, hvorfor du havde den oprindelige udfordring
 • du vil opleve, at det hele giver mening
 • du vil  føle kærlighed til dig selv
 • du vil føle dig dybt forbundet med dig selv
 • du vil føle en lettelse – at en byrde er løftet fra dine skuldre
 • dit ubehag i forhold til din udfordring vil være formindsket eller væk
 • på sigt vil du opleve, at du reagerer anderledes i forhold til din udfordring
 • de traumer, der er healet under session, er væk for evigt

Mine redskaber under en Flow-session:

 • Samtale
 • Kinesiologi
 • Traume-healing 
 • Polarity – energihealing

Under en flow-session bruger jeg en kombination af disse redskaber. Det er dit indre, som peger på, hvilket redskab, der på et givet tidspunkt, vil være optimalt at bruge. 

Læs mere om de redskaber, jeg anvender under en session, hér
Læs mere om hvert enkelt redskab i under-menuerne til menuen “Redskaber”.

Sådan foregår en Flow-session:

Samtalen med dig er vigtig – både indledningsvis og ved afslutningen af en session. Når dit bevidste sind ved slutningen af en session kommer til at se udfordringen i et større perspektiv, vil det samarbejde med at afvikle sin del – vanemønstre – som ikke kan heales væk. De er blot en overbygning på den årsag, der skabte din blokering. Under en session er det årsagen, der bliver healet – at ændre vaner er en opgave for dit bevidste sind. Som regel vil dette gå let, for når der ikke længere er en dybere årsag, har du ikke længere et ubevidst behov for at opretholde uhensigtsmæssige vaner.

Fra starten og gennem hele sessionen tester jeg på dig via kinesiologien. Testen “fortæller”, hvad der foregår i dit ubevidste. Til testen anvender jeg kun mine egne hænder og rør ikke ved din krop. Indledningsvis tester jeg på dit ubevidste, hvilken metode der kan hjælpe dig lige nu. Undervejs vil jeg afkode dine ubevidste blokeringer og hjælper dig med at opløse dem via en eller flere af disse øvrige redskaber.

Ved afslutningen vil jeg sikre mig, at du er bevidst om det, der er sket, og at det giver mening for dig. F.eks. kan det handle om at se hele din udfordring i et nyt lys – og at du kan se næste skridt på den nye vej fremad mod mere flow i dit liv.

Book en tid, priser og betaling:

Følg linket hér

Et blik ind i min klinik:

Vælger du en Flow-session ved et fysisk møde, kommer vi sandsynligvis til at mødes i min klinik i Vrads – herunder et lille kik ind i den …