Mine redskaber


Lidt om mine redskaber:

De udspringer af min historie …

Jeg er en ildsjæl, der valgte at forlade min ingeniør-karriere efter 7 år i branchen – dengang var jeg 28 år. Jeg havde mistet al min energi og glæde, og min krop havde også udviklet uhensigtsmæssige symptomer. Jeg blev nysgerrig og søgende i forhold til, hvad der havde drevet mig til at blive ingeniør, når det absolut ikke var min passion …

At studere og forstå den menneskelige adfærd – hvorfor vi reagere, som vi gør – hvordan vi kan træffe valg, der hjælper os til at kunne leve et mere tilfredsstillende liv – det er min passion, som jeg siden har gjort til min levevej.

Alt, hvad jeg arbejder med, er baseret på uddannelser, undersøgelser og egne dybtgående erfaringer. Jeg giver kun det bedste videre – det, som jeg har erfaret, virker i praksis

Herunder kan du få overblik over de redskaber, som jeg benytter ved:

 • individuelle sessioner
 • foredrag / workshops / konferencer / on-line-forløb

Du kan læse endnu mere om hvert redskab – de har hver i sær deres egen menu under denne menu.

Redskaber – Individuelle Sessioner

Ved individuelle sessioner trækker jeg på al min viden og erfaring. Jeg bruger aldrig kun én metode men kombinerer bl.a. nogle af nedenstående element på den måde, der giver den optimale støtte til dig i din aktuelle situation:

 • Kinesiologisk test – se mere hér
 • Traume-terapi – se mere hér
 • Polarity – en energi-healingsmetode – se mere hér
 • Heartful Communication – se mere hér
 • Heartfulness Meditation med en særlige transmission – se mere hér

Heartful Communication – at relatere til andre med nærvær og kærlighed
Metoden er en fusion, der er baseret på:
Non Violent Communication (NVC) – kaldet Girafsprog – udviklet af Marshal Rosenberg, samt på
Heartfulness metoden, som er en spirituel vej med en særlig meditationspraksis med transmission

Fremgangsmåde:
Mit mål er at relatere til alle med nærvær og kærlighed –
det vil komme til udtryk i min måde at tale med dig på –
det ligger også som et grundelement i mit syn på livet,
at det ydre spejler det indre
Resultat:
Jeg vil respektere dig og det, du udtrykker –
måske har jeg øje på andre vinkler end dem, du selv ser –
nye vinkler kan give ny inspiration og mulighed for at række ud efter og nå de resultater, som er dine mål
Du har altid friheden til at vælge alt for dig …

Redskaber – Foredrag / Workshops / Konferencer / On-line-forløb

Jeg er en kreativ formidler – jeg holder aldrig to ens arrangementer / forløb.
Fra egen erfaring ved jeg, at man skal opleve tingene på egne krop, for at det kan skabe indtryk og varige ændringer – det er ikke nok blot at sidde passivt og lytte.
Det ligger mig dybt på sinde at gøre mit yderste for at støtte deltagerne i at flytte sig fra “A” til “B” – jeg inddrager elementer, der aktiverer de forskellige aspekter i mennesket. Vi er alle forskellige, og hver tid kalder på sine indfaldsvinkler. Derfor vil hvert forløb blive tilpasset modtagernes / gruppens aktuelle behov. 

Dine resultater:
Efter en Flow-workshop / konference / on-line-forløb vil du bl.a. have lært at:

 • favne og velkomme dig selv med alt, der er dig
 • erkende – hvordan flow giver mening for dig …
 • opleve, at andre mennesker bidrager til dig – som brødre/søstre
 • “lande” dybere i dig selv – føle dig forbundet med dit inderste center
 • erkende i hvor høj grad dine værdier former dit liv
 • identificere egne indre modstande
 • finde og frigøre ressourcer, du har brug for
 • få øje på næste skridt i forhold til din egen udfordring
 • få indsigt i, at dine ubevidste mønstre kan forstås og opløses
 • opleve større glæde, frihed og styrke

Typer af Flow-workshops/konferencer:
Ved beskrivelsen af de enkelte typer workshops/konferencer nedenfor, kan du læse om deres rammer/fremgangsmåde og fordele/resultater: 

On-line Flow-workshops den første starter i oktober 2022
Workshoppen foregår via programmet “zoom” – det er let –
du lærer hurtigt det tekniske, hvis du ikke allerede kender zoom
Fremgangsmåde:

Via zoom kan alle let se mig og det materiale, jeg viser.
Alle kan se hinanden –
via beskeder og mikrofoner kan alle få taletid

Måske du lige skal vænne dig til at være synlig via dit kamera –
det bliver hurtigt en naturlig ting –
som hvis du var med gruppen i et lokale
Det er muligt at inddrage kreative elementer og bevægelse –

når fantasien får frit løb, opstår flere ideer …
Resultat:
Jeg har selv erfaret, at jeg til tider foretrækker at mødes via zoom fremfor et fysisk møde, fordi mødet ved skærmen skaber fokus og nærvær – selvom det kan lyde mærkeligt. Det hænger sammen med, tror jeg, at mediet kræver større disciplin i forhold til ikke at tale i munden på hinanden, og det føles også som om der er en meget direkte og let kontakt mellem facilitatoren og hver enkelt deltager

Flow-workshops – deltagerne er i samme lokale
Alle kender oplevelsen af, at alle deltagerne i en workshop er i samme lokale –
skønt at møde hinanden
skønt med den uformelle snak i pauserne
skønt med muligheden for også at lave fysiske samarbejdsøvelser
Heldigvis er de fysiske møder igen en mulighed …

Open Space – konferencer – skaber kreativ rammer for konferencer 
Jeg har afholdt Open Space-konferencer på én dag – 
og nogle, som løb over flere dage –
jeg elsker denne form, fordi den skaber så meget:
energi, bevægelse og indsigt
Fremgangsmåde:
Der fastlægges et overordnet emne for konferencen –
emnet kan vælges at være snævert eller meget åbent –
det vil afhænge af formålet for konferencen og dens deltagere
Ved en Open Space konference opstilles de rammer, som alle må agere under
Den enkelte deltager får lejlighed til selv at byde ind med aktiviteter, som vedkommende brænder for –
andre, som interesserer sig for samme emne, vil tilslutte sig
Der kan være én eller flere i samme aktivitet
All får friheden til at vælge det, de foretrækker til hver en tid
Således kommer aktiviteterne til at hvile på interesse og passion
Resultat:
Open Space er en metode, der skaber meget dynamik –
mange vil opleve den giver liv, glæde og frihed
Pga. de emner, der dukker op via deltagernes kreativitet og passion,
vil der kommer ny inspiration frem, som ingen havde tænkt på før –
resultater, man ikke ville være kommet frem til ved at sidde til møde rundt om et bord …