Kommunikation …


Kommunikation med bevidsthed

Varighed:
Fra 3 timer og op til flere dage

Det er kun første skridt at være bevidst om det, man siger.
For også at blive bevidst om alle de øvrige elementer i kommunikation, bl.a. om  hvordan ens budskab modtages, må bevidsthed udfordres og udvikles …

Under denne workshop arbejdes med to hovedområder:

 

1) At opridse og synliggøre grundlæggende aspekter af det at være et menneske

Det sker på en enkel måde, bl.a. ved brug af tegninger og interaktive øvelser. Overblikket giver anledning til eftertanke og:

  • en større forståelse af medmenneskelige årsager og virkninger
  • overblik og nye handlemuligheder
  • grundlaget for at kunne agere med større omtanke og forståelse

 

2) At belyse, hvordan de menneskelige aspekter påvirker vores kommunikation

Dermed vil deltagerne kunne udvikle evnen til at kommunikere, således at de:

  • minimerer konflikter
  • forener mennesker fremfor at skabe adskillelse
  • skaber et rum for konstruktiv udveksling og positive resultater

 

En stor del af workshoppen vil foregå som øvelser, og deltagerne får lejlighed til at arbejde individuelt med private cases, så alle får lejlighed til at erfare den teoretiske inspiration i praksis.