Indhold on-line-forløb


On-line-forløbet:

Flow i livet – livets flow

Skab flow i samklang med din sjæl – i co-creation …

Gennem 4 uger – torsdage kl. 19-21 – mødes vi on-line:
Sammen skaber vi flow ved at inddrage flere planer:

 • i den “fysiske” verden mødes vi til flow-inspiration og sam-skabelse via zoom på internettet – her igangsætter vi flow-processerne og vores fælles- og individuelle flow-rejser
 • på det højere plan åbner vi os hver især for guidning fra det højeste – for inspiration fra både vores egen sjæl og også fra det fælles energi-felt, som vi etablerer, når vi forener vores felter

Workshop-skaber og facilitator: 

Jeg, Lisbeth Ejlertsen, vil guide forløbet – se evt. mere om min bog: “Flow – Følg glæden og energien” på denne hjemmeside hér – og på bogens egen hjemmeside hér  

Har du behov for flow?

 • Mærker du, at noget i dit indre vil frem og ud i lyset?
 • Er det tid for dig at skifte spor?
 • Er du klar til at følge din indre vejledning?
 • Kalder noget fra fortiden på din opmærksomhed
 • Er du klar til at udfolde dit livsformål?
 • Har du tillid til, at universet bakker dig op?
 • Vil du lære at skabe i samklang med din sjæl?

Forløbets formål:

 • at dele viden og inspiration om flow
 • at du opnår større bevidsthed om, hvad der skaber flow for dig
 • at støtte dig i at opdage og træde de næste skridt i forhold til din aktuelle udfordring … 

Forudsætninger: 

Personligt: 

 • at du har lyst til at deltage
 • at du vælger at være åben og nysgerrig … 😊

Teknisk:

 • at du har en pc med kamera og mikrofon/høretelefoner
 • stabil internetforbindelse
 • at du downloader programmet: zoom
 • en notesbog og skrivetøj 

Overvejelser:

 • Hvilket område i dit liv kalder på din omsorg og udvikling?
 • Hvad ønsker du at opnå gennem flow-forløbet?

Gratis ekstra tilbud under forløbet:

Hver torsdag – efter selve workshoppen – kan du deltage i en guided Heartfulness meditation med transmission – denne meditation foregår fra kl. 21:00-21:30. Det er frivilligt at deltage i dette ekstra tilbud, og meditationen er ikke i kludderet i prisen. Dette gratis ekstra tilbud er en del af mit “frivillige arbejde” i Heartfulness regi. 

Begreber, som jeg helt sikkert vil komme ind på gennem on-line-forløbet er:

 • Hvad er flow
 • Kan man leve i flow
 • Kan man styre flowet?
 • Hvordan kommer man fra manglende flow til flow?
 • Livssyn – hvilken betydning har dette
 • Vores ubevidste – hvor meget styrer det vores liv?

Det indianske medicinhjul
Jeg vil bl.a. tage udgangspunkt i det indianske medicinhjul, fordi det så fint belyser de forskellige aspekter af den menneskelige væren.

Flow-parametre til flow
Jeg vil også komme ind på de flow-parametre, som jeg har beskrevet i min bog.
Via e-bogen vil du have dokumentationen lige ved hånden, også når vi ikke mødes on-line.

Dit udbytte:

Du vil blive opmærksom på, at flow er et udtryk for en tilstand, du kan opleve i kroppen, tankerne, følelserne og ånden – en tilstand som føles dejlig at være i. Desuden vil du:

 • favne og velkomme dig selv
 • erkende – hvordan flow giver mening for dig …
 • opleve, at andre mennesker bidrager til dig – som brødre/søstre
 • “lande” dybere i dig selv – føle dig forbundet med dit inderste center
 • erkende i hvor høj grad dine værdier former dit liv
 • få lejlighed til at arbejde videre med din udfordring fra gang til gang
 • få øje på næste skridt i forhold til din egen udfordring
 • få indsigt i, at dine ubevidste mønstre kan forstås og opløses
 • få øje på de værdier, som er vigtige for dig
 • opleve større glæde, frihed og styrke
 • blive klar til en ny begyndelse

Du skal ville flow …

Et liv i flow hænger tæt sammen med at være bevidst om flow, og det vil dette forløb træne dig i. Dit udbytte vil også afhænge af din vågenhed overfor disse parametre:

 • ville leve i flow
 • lægge mærke til synkronisitet
 • lægge mærke til meningsfulde sammenhænge
 • se hele dig, dit liv, verden omkring
 • sætte mål om, hvor du gerne vil hen
 • lytte til dine følelser og indre impulser
 • lytte til din intuition
 • lytte til din krops signaler
 • lægge mærke til din tanker/overbevisninger/mønster – de bevidste og de ubevidste
 • lægge mærke til, hvad der sker omkring dig – i det store og i de små ting

Vi vil holde fokus på det gode ved flow

Vejen til flow handler i høj grad også om at lade sig fylde og inspirere af de elementer, som er en del af livet i flow:

 • lethed
 • glæde
 • frihed
 • synkronisitet
 • åbenhed
 • tillid
 • taknemmelighed
 • sammenhørighed
 • større perspektiv

Du vil komme i dybden med tingene …

Dette on-line-forløb strækker sig over 4 uger
Jeg tilbyder også et efterfølgende gratis modul 5, hvor du kan blive introduceret til Heartfulness meditation med transmission. Min erfaring viser, at mange har lyst til dette, så derfor har jeg sat det på som et frivilligt og gratis ekstra-modul, der dermed føjer en ekstra uge til forløbet. Du kan vente med at give besked om din evt. deltagelse i dette indtil afslutningen af modul 4 – den ”officielle” afslutning af forløbet.

Ved slutningen af hvert af de 4 moduler vil du få tilbud om at deltage i en guidet Heartfulness-meditation med transmission. Det er ekstra tilbud, som kan være med til at rense ud i alt det i dit indre, som der er blevet pirket siden sidst og under arbejdet med det aktuelle modul.

Foruden de 4 moduler vil du også blive opfordret til at spore dig ind på forløbet, allerede når du har tilmeldt dig. Jeg vil sende dig materiale, som du kan følge – det vil sætte din proces i gang.

Netop fordi on-line-forløbet strækker sig over nogle uger, vil du få mulighed for at komme i dybden med det, som du har brug for at arbejde med. Dit udbytte vil stå i relation til din åbenhed og parathed til at være undersøgende. Det er let at feje tanker og ideer af bordet, men hvis du vil vinde nyt terræn og opnå gennembrud, er det vigtigt at være åben overfor egne lukninger i form af eventuelle fordomsfulde tanker og mønstre …

I mine øjne er der ikke noget rigtigt/forkert, hverken i forhold til os selv eller det, vi vælger. Tværtimod er der altid en forklaring på vores adfærd, følelser og mønstre, når vi får set dybt nok i os selv.

Lidt om flow …

Som jeg ser det, handler flow om livsenergien – den kraft, der skaber naturen, os og hele universet.

Holder du denne kraft i ave – eller lader du den flyde frit?

Med foredragets titel: Flow i livet – livets flow, vil jeg pege på, at der dels er et flow i os selv, som vi kan have indflydelse på, og at der er også et flow i livet, som vi er en del af og som har indflydelse på vores “egen” lille verden. Når du vælger, at samarbejde med livets flow, vil det samtidig styrke dit indre flow …

Under forløbet kommer jeg ind på begge disse aspekter af livet og livskraften …

Hvordan opleves flow?

Alle har prøvet at være i flow …

Når du er i flow, føler du dig forbundet med dit eget inderste center og ofte vil du også samtidig føler dig:

 • forbundet med alt omkring dig
 • i ét med naturen
 • i ét med de mennesker, du er sammen med
 • i ét med verden
 • i ét med noget, som er større end den …

Ofte vil du opleve, at du spontant at kommet i denne tilstand – og lige så overraskende pludselig at være væk fra den igen …

Flow-oplevelser kan optræde både, når du er alene – og –
flow-oplevelsen kan også opstå samtidig for alle i en gruppe

Eksempel:
Musikere kan fx opleve at være i flow, når de træder ind i en tilstand, hvor deres sammenspil går op i en højere enhed, hvor de ophører med at opleve sig selv som individer med hvert deres instrument og i stedet oplever sig som i ét med musikken – en tilstand, hvor de ligefrem er musikken …

Spørgsmål:
Hvis vi ikke kan styre, hvornår vi kommer ind i flow, og hvornår vi falder ud af flow, hvordan kan vi så leve i flow?

Svar:
Det handler om at sætte fokus på de elementer, som optræder sammen med flow – og på dem, som hindrer flowet …

Lidt om mit udgangspunkt:

Mit udgangspunkt er, at vi alle rummer forskellige brikker til det store puslespil. Med min passion i livet for flow er det mit ønske at kunne bidrage til, at du og andre bliver inspireret på en måde, der udvider din bevidsthed og åbenbarer nye muligheder, som du ikke før havde øje for.

For et år siden søgte jeg i mit hjerte efter, hvad der virkelig inspirerer mig i livet. Jeg kom frem til målet om at møde alle mennesker med kærlighed – både de, som det er let for mig at elske, og også dem, som jeg synes, det kan være svært at omgås.

Det, som inspirerer mig i dette mål, er, at de mennesker, som jeg ikke umiddelbart har det let med, jo i virkeligheden blot spejler sider af mig selv, som jeg ikke har det let med. I sidste ende ønsker jeg at slutte fred med alle disse elementer i mig selv, så dermed giver det mening for mig at beslutte også at holde af dem, der spejler mine egne svære sider.

Se facts vedr. forløbet okt.-nov. 2022 hér

Tilmeld dig hér